Skip to:

12 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach pogrzebowych prof. Wiktora Osiatyńskiego. Wybitny prawnik oraz obrońca praw człowieka zmarł 29 kwietnia. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Prof. Wiktor Osiatyński studiował prawo i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk. W latach 90. był dyrektorem Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem w Europie Wschodniej w Chicago. Był członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, brał udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997.

Osiatyński był również aktywnym działaczem społecznym. Był inicjatorem powstania w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Programu Spraw Precedensowych. Zajął się szerzeniem informacji o uzależnieniach, w tym alkoholizmie. Był autorem publikacji poświęconych alkoholizmowi i współtwórcą Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu.

Był laureatem wielu nagród. Został także odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.