Skip to:

Ministerstwo Edukacji Narodowej uchyliło decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamknięcia Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku. Szkoła może funkcjonować na dotychczasowych zasadach. O rozwiązanie zapewniające realizację prawa dziecka do nauki zabiegał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka podjął sprawę po tym jak Pomorski Kurator Oświaty stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zezwolenia na założenie i prowadzenie publicznej Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza „Arama" Rybickiego. Szkoła funkcjonuje od 2014 r.

Rzecznik zaniepokoił się sytuacją uczniów szkoły, szczególnie ich dalszymi losami edukacyjnymi i poczuciem bezpieczeństwa w kontekście wydanej decyzji. Dzieci nie miały pewności, czy będą mogły wrócić do swojej szkoły we wrześniu, obawiały się o swoją przyszłość. Taka atmosfera z pewnością nie służyła właściwej realizacji podstawy programowej i utrudniała dzieciom spokojne przyswajanie wiedzy, rozwijanie talentów i zainteresowań.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji przede wszystkim dobra uczniów tej szkoły. Zaapelował o pilne przekazanie dzieciom i rodzicom wyczerpujących informacji o warunkach, w jakich dzieci będą realizowały w przyszłym roku szkolnym swoje ważne prawo – prawo do nauki.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka spory pomiędzy dorosłymi nie mogą przekładać się na dobro dzieci. Co więcej – dzieci nie powinny ponosić konsekwencji decyzji dorosłych podjętych trzy lata temu. Podkreślenia wymaga fakt, że problem dotyczył prawie 1400 uczniów.

26 czerwca MEN poinformowało RPD, że uchyliło decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty w całości. Zwrócono uwagę, że decyzja o powołaniu szkoły została wydana z naruszeniem prawa, jednak szkoła może funkcjonować na dotychczasowych zasadach.