Skip to:

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 13 marca 2014 roku omawiano propozycję inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Przedmiotem dyskusji było uregulowanie i ograniczenie procedury "adopcji ze wskazaniem", o co Rzecznik występował w kwietniu 2013 roku do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zaproponowane rozwiązania wypracowane zostały przez członków powołanej przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka zmiany wychodzą naprzeciw pojawiającym się problemom i w sposób kompleksowy regulują te przypadki przysposobienia, które wymykają się spod kontroli właściwych organów. Obecnie można zaobserwować szereg nieprawidłowości związanych z omijaniem przepisów w zakresie procedur przysposobienia.

Wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka z 19 kwietnia 2013 roku:

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny