Skip to:

24 listopada 2010 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył - z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - osoby szczególnie zasłużone na rzecz pomocy potrzebującym. W uroczystości uczestniczyli m.in. Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Ordery i odznaczenia państwowe z rąk Bronisława Komorowskiego otrzymało 21 osób. Podczas uroczystości Prezydent wspominał działalność obecnej na spotkaniu Joanny Staręgi-Piasek, wiceminister pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka oraz byłego ministra tego resortu Jacka Kuronia. "Dzisiaj życzę państwu i sobie, i całemu krajowi, sukcesu rozumianego nie tylko jako działanie skuteczne, ale działanie budujące naszą wspólną wrażliwość na ludzi, którzy są w sytuacjach trudnych" - zakończył Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego list do pracowników służ społecznych wystosował również Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.