Skip to:

30 marca 2016 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Alimentów powołanego wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wśród zadań Zespołu są m.in. zmniejszenie przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów i ukrywanie dochodów, a także wypracowanie propozycji działań prowadzących do zmian systemowych w zakresie niealimentacji.

- Uchylanie się od płacenia alimentów godzi w dobro dziecka – nie mają co do tego wątpliwości uczestniczący w pracach Zespołu Marek Michalak i Adam Bodnar. Obaj Rzecznicy w ramach współpracy i koordynacji prac Zespołu chcą wykorzystać doświadczenia swoich urzędów i wspólnie wystąpić z uwagami i propozycjami do odpowiednich resortów oraz instytucji publicznych.

Problemów jest wiele: niska skuteczność egzekucji komorniczych, przekroczenie progu dochodowego umożliwiającego uzyskanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz umarzanie postępowań przygotowawczych w sprawach z par. 209 Kodeksu Karnego. Wokół tych tematów toczą się obecnie prace Zespołu. W jego skład oprócz ekspertów z obu urzędów wchodzą: adwokaci, sędziowie, komornicy, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, ludzie świata nauki i środowiska penitencjarnego.

Fot (2): RPO