Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 grudnia 2009 roku z absolwentami Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Studiów Podyplomowych "Prawa i wolności człowieka".

Szkoła Praw Człowieka to jeden z najważniejszych programów, realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Adresowany jest do osób, zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, zajmujących się prawami człowieka oraz przedstawicieli środowisk, w których niezbędna jest pogłębiona wiedza o problematyce praw człowieka.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 grudnia 2009 roku z absolwentami Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Studiów Podyplomowych "Prawa i wolności człowieka".