Skip to:

26 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w otwarciu VI Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", zorganizowanej w Warszawie przez Fundację "Dzieci Niczyje".

Tematem konferencji była pomoc dzieciom, które doświadczyły przemocy, a także ochrona tych, które jako świadkowie uczestniczą w procedurach prawnych. W konferencji udział wzięło wielu krajowych i zagranicznych ekspertów, związanych z problematyką ochrony praw dzieci, które padły ofiarą przestępstw.

26 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w otwarciu VI Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", zorganizowanej w Warszawie przez Fundację "Dzieci Niczyje".