Skip to:

"Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy" to publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorem zbioru i opracowania jest dr Paweł Jaros, wstępem opatrzył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. We wstępie czytamy m.in. "Publikacja zawiera kompletny zbiór zarówno ratyfikowanych, jak i podpisanych, ale jeszcze nieratyfikowanych przez Polskę konwencji Rady Europy z zakresu ochrony praw dziecka. Obejmuje ona także najobszerniejszy jak dotąd na polskim rynku wydawniczym wybór zaleceń i innych aktów prawnych wydanych przez organy Rady Europy: Komitet Ministrów Rady Europy i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy." Książkę opatrzono logiem Roku Janusza Korczaka.