Skip to:

13 października w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zakończyła się dwudniowa konferencja szkoleniowa „Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 przedstawicieli szkół z całego kraju. Współorganizatorem konferencji był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

12 października konferencję zainaugurowały przemówienia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dr Edyty Bielak-Jomaa. W towarzystwie uczestników podpisano również porozumienie o współpracy pomiędzy dwoma urzędami (czytaj więcej: Porozumienie RPD i GIODO).

Tematem przewodnik pierwszego dnia konferencji była ochrona danych osobowych, a wiedzą w tym zakresie chętnie dzielili się eksperci GIODO. Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, przedstawiła wybrane zagadnienia i regulacje prawne przedstawiające szkołę jako administratora danych osobowych. Urszula Góral, dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej skupiła się na temacie nauczania o ochronie danych osobowych w szkole.

Po zakończeniu dyskusji i podsumowaniu I dnia Konferencji, uczestnicy wzięli udział w widowisku teatralno-muzycznym pt. „Do zobaczenia”, które zaprezentowano w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK”.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęło wystąpienie Jacka Olechowskiego, prezesa Fundacji Global Dignity Poland, który wprowadził uczestników do Światowego Dnia Godności. Następnie omówiono najważniejsze tezy raportu pt.” Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego”, opracowanego przez Fundację Pokolenia oraz Fundacji Ośrodka Badań i Analiz Społecznych (o raporcie czytaj więcej: Prawa ucznia – co mówią badania?)

W dalszej części o praktycznej realizacji praw dziecka i praw ucznia w szkole opowiadali przedstawiciele szkół z całej Polski. Tematami głównymi okazały się: prawo wewnątrzszkolne a codzienność szkolna oraz prawo dziecka do wyrażania własnego zdania.

Spotkanie zakończyły dyskusja dotycząca szeroko rozumianej demokracji w szkole oraz wręczenie certyfikatów.