Skip to:

"Prawo dziecka do znajomości swoich praw" to temat konferencji, która odbyła się z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka 19 października w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.

Była to już trzynasta w tym roku konferencja poświęcona prawom dziecka. Podobne konferencje Rzecznik Praw Dziecka zorganizował w Katowicach, Zielonej Górze, Opolu, Lublinie, Kaliszu, Toruniu, Słupsku, Oświęcimiu, Sieradzu, Szczecinie, Białymstoku i Rzeszowie. Każda z nich poświecona była innemu zagadnieniu z zakresu praw człowieka. Debata toczyła się m.in. na temat godności dziecka, prawa dziecka do życia bez przemocy, prawa do opieki, prawa do wypoczynku, prawa do nauki, zdrowia psychicznego dzieci, wolności zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń, praw dzieci należących do mniejszości.

Wybór Świdnicy jako miejsca organizacji konferencji na temat praw dziecka nie był przypadkowy. Od 2003 roku miasto nosi tytuł Stolicy Dziecięcych Marzeń, nadany jej przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.

Konferencje tworzą cykl spotkań pod wspólnym tytułem "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka dla podkreślenia dwóch ważnych rocznic - 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, która obchodziliśmy w listopadzie 2009 roku oraz 10. rocznicy powołania urzędu Rzecznika Praw Dziecka.

W czasie spotkania podkreślano, że prawo dziecka do znajomości swoich praw powinno być rozumiane jako obowiązek dorosłych, aby mądrze i rzetelnie informować najmłodszych czym są prawa człowieka i jak je egzekwować lub do kogo zwrócić się o pomoc, kiedy prawa te są naruszane. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że wiedza na temat przysługujących praw daje możliwość świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i wpływu na otoczenie, w którym dziecko funkcjonuje. Rzecznik zwrócił też uwagę, że człowiek świadomy przysługujących mu praw oraz znający procedury ich dochodzenia przestaje być bezbronny, w ten sposób minimalizuje ryzyko stania się ofiarą nadużyć. W debacie podkreślano, że dorosłym powinno zależeć nie tylko na tym aby dziecko było świadome swoich praw ale także aby umiało z nich odpowiedzialnie korzystać, nie naruszając praw i wolności innych osób a także reagując, kiedy komuś innemu dzieje się krzywda.

Podczas konferencji zagadnienie "prawo dziecka do znajomości swoich praw" było poruszone w wielu aspektach - prawnym, psychologicznym, pedagogicznym, a także z perspektywy doświadczeń organizacji pozarządowych. Sędzia Anna Maria Wesołowska zwróciła uwagę na to jak ważna i niezbędna jest edukacja prawna dzieci. Konferencja zgromadziła ponad 600 uczestników - przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych, a także młodzież i studentów. Obecni byli Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Zbigniew Maciejewski, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Danuta Leśniewska oraz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand. Uczestnicy konferencji obejrzeli występ Zespołu Dziecięcego "SERDUSZKA" ze Świdnicy. A o tym, że prawa człowieka to także odpowiedzialność przekonali uczestników konferencji uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, którzy przygotowali debatę na temat praw człowieka. W dyskusji na ten temat uczestniczyli wszyscy zgromadzeni, a w roli ekspertów wystąpili Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Dolnośląski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Dolnośląski Wicekurator Oświaty, sędzia Anna Maria Wesołowska z Rady ds. Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej Krzysztof Zaremba reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE".

Sesję naukową na temat prawa dziecka do znajomości swoich praw prowadzili dr Jolanta Szblicka-Żak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Arkadiusz Domagała z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dyskusji wzięli udział: prof. Hebryk Kasprzak z Politechniki Wrocławskiej ("Prawo do znajomości swoich praw""), Danuta Leśniewska Dolnośląski Wicekurator Oświaty ("Świadomość praw i wolności człowieka wśród uczniów województwa dolnośląskiego"), sędzia Anna Maria Wesołowska z Rady ds. Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości ("Edukacja Prawna w szkole"), podinsp. Adam Skrzypek Naczelnik Wydziały Prewencji Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ("Programy edukacyjne policji na rzecz znajomości swoich praw przez dzieci i młodzież") i Główny Inspektor Sanitarny Jan Orgelbrand ("Prawa przysługujące dziecku w sytuacji choroby").

Konferencja "Prawo dziecka do znajomości swoich praw" zorganizowana została przy współudziale Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, a także I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza ze Świdnicy.

"Prawo dziecka do znajomości swoich praw" to temat konferencji, która odbyła się z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka 19 października w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.