Skip to:

W ramach 18. Światowego Kongresu ASSITEJ i Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 30 maja 2014 w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy odbyła się konferencja, zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Na konferencji gościli między innymi Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, przedstawiciele ministerstw, Komendy Głównej Policji, wyższych uczelni, Społeczni Doradcy Rzecznika Praw Dziecka, nauczyciele i młodzież z różnych miast Polski.

Dążąc do najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka w działaniach, podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Rzecznika Praw Dziecka, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, we współpracy z przedstawicielami Biura Rzecznika, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji, wypracowano dokument pn. „Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka”, który zaprezentowano po raz pierwszy podczas Konferencji, a który w formie plakatu zostanie przekazany do wszystkich jednostek Policji w Polsce. Chodzi o zabezpieczenie interesów dziecka oraz zapewnienie mu właściwej opieki i poczucia bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania, a także o praktyczne wsparcie dla funkcjonariuszy Policji w sytuacji podejmowania działań, podczas których obecne jest dziecko.

Prawa dziecka w sztuce i poprzez sztukę przybliżyły trzy krótkie spektakle teatralne, zrealizowane przez młodzież, nie tylko dla młodzieży: „Masz prawo do swych praw” - Teatr Łejery (Poznań), „Burza w teatrze Gogo” Teatr Fanum Grupa PaT (Siedlce) i „Sekret” (Częstochowska Grupa PaT), a w przerwach dorosłe autorytety i młodzież dyskutowali o prawach dziecka, w różnych aspektach.

Przed Pałacem Kultury i Nauki, przez cały czas trwania 18. Światowego Kongresu ASSITEJ, w specjalnym namiocie zorganizowanym i obsługiwanym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka, można było zasięgnąć porad czy porozmawiać z psychologami a także Społecznymi Doradcami RPD/m.in. Anną Marią Wesołowską, Dorotą Zawadzką, Mirosławą Kątną/, zaś obok obejrzeć wystawę „Nie ma dzieci, są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”, prowadzącą widza od pierwszego „rzecznika praw dziecka” – Janusza Korczaka po Konwencję o prawach dziecka. W Teatrze Lalka umieszczono inną, bardzo różnorodną i ciekawą wystawę o podobnej tematyce, zawierającą prace wyróżnione w konkursie Rzecznika Praw Dziecka na plakat i ilustrację „Nie ma dzieci – są ludzie”, na której zgromadzono prace dzieci jak też profesjonalnych grafików. Na telebimach, umieszczonych przed PKiN od strony ul. Marszałkowskiej, prezentowane były przez cały czas trwania 18. Światowego Kongresu ASSITEJ, przez całą dobę, plakaty i spoty z kampanii Rzecznika Praw Dziecka: „Reaguj. Masz prawo” oraz „Jestem mamy i taty”.