Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Prawa dziecka prawami człowieka - wczoraj - dziś - jutro", która odbyła się 27 listopada w Olsztynie.

Głównym tematem konferencji był problem przestrzegania praw najmłodszych. Uczestnicy spotkania - naukowcy z Warszawy, Olsztyna i Poznania - dyskutowali m.in. o europejskich standardach w tym zakresie oraz działalności stowarzyszeń i fundacji, zajmujących się ochroną praw dziecka. Marek Michalak podkreślił w swoim wystąpieniu, że dzieci wymagają szczególnej ochrony państwa, bo same nie mogą jej sobie zapewnić.

W konferencji, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego, wzięły udział m.in. prof. Jadwiga Bińczycka i dr Hanna Machińska z Biura Informacji Rady Europy.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Prawa dziecka prawami człowieka - wczoraj - dziś - jutro", która odbyła się 27 listopada w Olsztynie.