Skip to:

25 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zagwarantowanie małoletnim cudzoziemcom, przebywającym w ośrodkach strzeżonych, możliwości korzystania z prawa do nauki oraz wykonywania obowiązku szkolnego.

Rzecznik Praw Dziecka otrzymał w ostatnim czasie sygnały o trudnościach małoletnich cudzoziemców w realizacji ich prawa do nauki. Dzieci te - w chwili umieszczenia wraz z rodzicami w ośrodkach strzeżonych - nie mogą uczyć się ani poza ośrodkiem, ani w placówce, ponieważ zajęcia szkolne nie są tam prowadzone. Tymczasem prawo cudzoziemskich dzieci do nauki zagwarantowane jest w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka, a także ustawie z 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Marek Michalak zwrócił się do Ministra Jerzego Millera o zbadanie problemu i ewentualne uzupełnienie art. 117 ustawy z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach o prawo małoletnich dzieci do nauki i oświaty.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

25 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zagwarantowanie małoletnim cudzoziemcom, przebywającym w ośrodkach strzeżonych, możliwości korzystania z prawa do nauki oraz wykonywania obowiązku szkolnego.