Skip to:

16 czerwca 2010 roku w Szkole Policji w Słupsku odbyła się - w ramach cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" - siódma konferencja Rzecznika Praw Dziecka, tym razem poświęcona była realizacji prawa dziecka do wypoczynku.

W konferencji "Prawo dziecka do wypoczynku" udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni oraz dzieci i młodzież z całego regionu. Otworzyły ją wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, oraz Posła na Sejm RP Jacka Kowalika, Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Elżbiety Wasilenko, Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Waldemara Kuczmy, Prezydenta Miasta Słupska Maciej Kobyliński, wicerektora Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dr hab. Joanny Bernagiewicz. Program artystyczny przygotowały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 19 w Słupsku, a debatę na temat praw i wolności dziecka - młodzież ze słupskiego II Liceum Ogólnokształcącego. Przedstawione w trakcie debaty problemy i kontrowersyjne sytuacje komentowali Rzecznik Praw Dziecka, Pomorski Wicekurator Oświaty, Prezydent Miasta Słupska oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

Sesję naukową konferencji, dotyczącą prawa dziecka do wypoczynku, poprowadził Bogdan Drozdowicz z Akademii Pomorskiej w Słupsku, który wygłosił również referat na temat zwalczania agresji rówieśniczej. Udział w dyskusji - obok Rzecznika Praw Dziecka - wzięli: Jerzy Sińczak z Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów im. św. S. Kostki ("Prawo dziecka do wypoczynku"), Przedstawicielka Fundacji Kidprotect.pl ("Stop przemocy wobec dzieci"), st. sierż. Marta Grzybowska ze Szkoły Policji w Słupsku ("Cyberprzemoc - przyczyny i skutki"), inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku Mieczysław Szczepański ("Zagrożenia utraty zdrowia i życia dzieci w czasie wakacji"), kom. Hanna Damer-Szepietowska z Komendy Wojewódzka Policji w Gdańsku ("Bezpieczne wakacje") oraz Maria Poprawska z Fundacji Rodzina w Sławnie ("Organizacja czasu wolnego dzieci z ubogich rodzin").

Równolegle odbyły się warsztaty na temat korzystania z prawa do wypoczynku (Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze) i bezpieczeństwa na wakacjach ("Ola i Jola wyruszają na wakacje" - Fundacja La Strada). Uczniowie ze szkół w regionie wzięli też udział w panelu dyskusyjnym na temat praw dziecka i zajęciach, poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.

Współorganizatorami konferencji w Słupsku byli: Pomorska Akademia Pedagogiczna, Szkoła Policji w Słupsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze.

16 czerwca 2010 roku w Szkole Policji w Słupsku odbyła się - w ramach cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" - siódma konferencja Rzecznika Praw Dziecka, tym razem poświęcona była realizacji prawa dziecka do wypoczynku.