Skip to:

23 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości podpisania porozumienia w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Dokument podpisali: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber oraz podsekretarz stanu w resorcie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski.

Porozumienie zakłada współpracę resortów w promowaniu w szkołach i przedszkolach zdrowego stylu życia, nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Marek Michalak podkreślił, że porozumienie to bezpośrednio nawiązuje do zapisów Konwencji o Prawach Dziecka, która za jedno z podstawowych uważa prawo do życia i zdrowia.

23 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości podpisania porozumienia w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.