Skip to:

Ponad 20 ekspertów z całego kraju wzięło udział w debacie „Ocena regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO/3-4 z dnia 29 października 2015 r.”, zorganizowanej 7 grudnia przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

W spotkaniu uczestniczyli wybitni sędziowie, naukowcy oraz praktycy, w tym kuratorzy sądowi. Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytania, czy przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich są wystarczające, czy wymagają zmian i w jakim kierunku oraz, które z rozwiązań budzą największe zastrzeżenia i kontrowersje?

Podczas debaty oceniono m.in. przepisy w zakresie odpowiedzialności nieletnich z uwzględnieniem ich adekwatności do dzisiejszych realiów oraz wprowadzenia jednolitej procedury nieletnich dla wszystkich kategorii spraw. Skupiono się na czynach karalnych i demoralizacji/zagrożenia demoralizacją, wyartykułowano „za” i „przeciw” odrębnemu uregulowaniu reakcji państwa za zachowania nieletnich nieakceptowane społecznie i czyny karalne. Dyskutowano także o gwarancji procesowej nieletnich i pokrzywdzonych w postępowaniu, promocji środków wychowawczych o charakterze naprawczym, przedstawiono propozycje działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych.

Ciąg dalszy dyskusji zaplanowano na przyszły rok.