Skip to:

17 grudnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wprowadzającą m.in. zakaz niezdrowej żywności w sklepikach szkolnych oraz normy żywieniowe w żywieniu dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty, a także do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, o co Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zabiegał od 2011 roku. Rzecznik wskazywał, że niezbędne jest ograniczenie dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do produktów żywnościowych zawierających środki spożywcze, niekorzystnie wpływające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży. Rzecznik podkreślał, że zmiany te będą służyć przeciwdziałaniu m.in. groźnemu problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci, który skutkuje pogarszaniem stanu zdrowia i kondycji najmłodszych.

Zgodnie z nowelizacją Minister Zdrowia w rozporządzeniu określi, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Rozporządzenie obejmie również jedzenie dostępne np. w stołówkach. Zgodnie z projektem, żywności niedopuszczonej do sprzedaży w szkołach nie będzie też można reklamować w tych placówkach ani w ich pobliżu. Projekt zmian do ww. ustawy przewiduje, iż wejdą one w życie 1 września 2015 roku.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP (7 października 2014 roku)

Wystąpienie do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (24 września 2014 roku)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o wprowadzenia uregulowań prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie norm żywieniowych w żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówka oświatowych (20 września 2012 roku)

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą, by kontrole jakości oraz wartości odżywczej posiłków przeprowadzane przez podległe mu jednostki były połączone z akcją edukacyjną na temat zdrowego odżywiania (20 września 2012 roku)

Wystąpienie do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z prośbą o wprowadzenie norm żywieniowych dla dzieci, a także o rozwiązania w zakresie właściwego asortymentu sklepików szkolnych (20 września 2012 roku)

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Powiatów z apelem o rzetelne rozpoznanie potrzeb żywieniowych uczniów i wnikliwą analizę zmian w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach (14 czerwca 2012 roku)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia o wydanie rozporządzenia, określającego wymagania żywieniowe dzieci, z uwzględnieniem norm żywienia w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach (26 marca 2012 roku)

Wystąpienie do Ministrów: Pracy i Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej oraz Zdrowia o wprowadzenia regulacji prawnych, określających normy żywieniowe dzieci w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach (28 października 2011 roku)

Wystąpienie do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie problemu zdrowego żywienia dzieci w przedszkolach (25 marca 2011 roku)