Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 21 czerwca 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o uznanie psychiatrii dziecięcej za priorytetową dziedzinę medycyny.

Zarówno analiza kierowanych do Rzecznika spraw indywidualnych, jak informacje od specjalistów psychiatrii dziecięcej wskazują, że liczba dzieci wymagających diagnozy, konsultacji bądź terapii , prowadzonej z udziałem lub przez psychiatrę dziecięcego - rośnie. Zdaniem Marka Michalaka niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań dla poprawy jakości zdrowia psychicznego najmłodszych obywateli RP, w tym - wpisanie psychiatrii dziecięcej na listę priorytetowych dziedzin medycyny.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 21 czerwca 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o uznanie psychiatrii dziecięcej za priorytetową dziedzinę medycyny.