Skip to:

18 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o udzielenie wsparcia dla działań, które służą poprawie stanu zdrowia i komfortu życia dzieci dotkniętych dolegliwością moczenia nocnego.

Z problemem moczenia nocnego boryka się ok. 250 tys. dzieci w Polsce. Jest przyczyną cierpienia dzieci i powodem wielu ograniczeń, powodujących niekorzystne warunki dla ich rozwoju. Dolegliwość ta ciągle jeszcze jest tematem tabu, przez co wiedza o schorzeniu jest niewielka, a rodziny chorych dzieci mają poczucie osamotnienia.

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił w wystąpieniu, że konieczne jest opracowanie standardu diagnostyki i leczenia moczenia nocnego dzieci, by wpłynąć na poprawę ich sytuacji i przyspieszenie podjęcia właściwej terapii.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

18 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o udzielenie wsparcia dla działań, które służą poprawie stanu zdrowia i komfortu życia dzieci dotkniętych dolegliwością moczenia nocnego.