Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 10 listopada 2010 roku odwiedził w Łodzi Klinikę Psychiarii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, gdzie spotkał się z prof. Agnieszką Gmitrowicz, kierownikiem placówki.

W rozmowie poruszano sprawy trudnej sytuacji finansowej oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży i zagrożenia ich istnienia w wielu placówkach. Mówiono także o niedoborach kadr psychiatrów dziecięcych, występujących głównie w województwach wschodnich.

Ponadto zastanawiano się na tworzeniem wiarygodnych danych na temat samouszkodzeń u dzieci i młodzieży. Są one niezbędne dla planowania programów profilaktycznych. Z niepełnych danych wynika, że samobójstwa to druga po wypadkach komunikacyjnych przyczyna zgonów małoletnich.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 10 listopada 2010 roku odwiedził w Łodzi Klinikę Psychiarii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, gdzie spotkał się z prof. Agnieszką Gmitrowicz, kierownikiem placówki.