Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony informacjami dotyczącymi problemów z zapewnieniem miejsc zatrzymania dla nieletnich, którzy uciekli z placówek resocjalizacyjnych, wystąpił w dniu 14 października 2008 r. do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.

W obecnym stanie prawnym Policja nie ma możliwości umieszczenia nieletniego w policyjnej izbie dziecka. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (interwencyjne) odmawiają przyjęcia nieletnich wymagających resocjalizacji z uwagi na to, że umieszcza się tam dzieci, które nie wymagają resocjalizacji, a doraźnej opieki. Przepisy nie wskazują miejsc dla nieletnich, gdzie mogliby przebywać do czasu powrotu do placówki resocjalizacyjnej.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej zwraca uwagę na pilną potrzebę zabezpieczenia miejsc dla zatrzymanych wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zabezpieczenia miejsc dla zatrzymanych wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony informacjami dotyczącymi problemów z zapewnieniem miejsc zatrzymania dla nieletnich, którzy uciekli z placówek resocjalizacyjnych, wystąpił w dniu 14 października 2008 r. do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.