Skip to:

W związku z uzyskaniem przez Panią Profesor dr hab. Alicję Chybicką - Kierownika Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a także Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - mandatu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i wynikającym z tego zakazem łączenia stanowisk, Marek Michalaka odwołał 21 października 2011 roku Panią Profesor z funkcji Doradcy Rzecznika Praw Dziecka.

Marek Michalak pogratulował Profesor Alicji Chybickiej zdobycia mandatu Senatora RP, a także podziękował za owocną wieloletnią współpracę na rzecz poprawy życia dzieci w Polsce. W opinii Rzecznika Praw Dziecka ogromne doświadczenie, entuzjazm i oddanie sprawom dziecięcym będzie przez Profesor Chybicką - Senatora Elekta - skutecznie wykorzystywane w pracy na formu Parlamentu.

W związku z uzyskaniem przez Panią Profesor dr hab. Alicję Chybicką - Kierownika Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a także Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - mandatu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i wynikającym z tego zakazem łączenia stanowisk, Marek Michalaka odwołał 21 października 2011 roku Panią Profesor z funkcji Doradcy Rzecznika Praw Dziecka.