Skip to:

5 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o informacje na temat skuteczności działań profilaktycznych, podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na grypę oraz zagrożeniem wirusem AH1N1.

W swoim wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę na konieczność podejmowania konkretnych działań wyjaśniających, edukacyjnych i kontrolnych, skierowanych do dzieci, ich rodziców oraz władz oświatowych. Marek Michalak poprosił też o przekazanie danych na temat dynamiki wzrostu zachorowań na grypę oraz procedur, uruchomionych w związku ze stanem potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

5 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o informacje na temat skuteczności działań profilaktycznych, podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na grypę oraz zagrożeniem wirusem AH1N1.