Skip to:

9 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami resortów edukacji, sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej oraz Komendy Głównej Policji.

W spotkaniu uczestniczyły również: prof. Wanda Kawalec - Przewodnicząca Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, prof. Agnieszka Gmitrowicz - Przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży w Polsce, w oparciu o aktualne dane przedstawione przez prof. Gmitrowicz. Podkreśliła ona, że na szczeblu lokalnym stosowane są różnorodne strategie zapobiegania tym zjawiskom. Tymczasem z roku na rok liczba prób samobójczych i samobójstw wśród młodzieży rośnie. Zgodnie z harmonogramem realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia powinna zostać stworzona baza danych na temat zjawiska oraz wypracowane jednolite standardy postępowania.

Podsumowując spotkanie Marek Michalak podkreślił potrzebę upowszechniania wśród osób, pracujących z młodzieżą, umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej, bez szerzenia atmosfery sensacji lub oceny.

9 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami resortów edukacji, sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej oraz Komendy Głównej Policji.