Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w finale ogólnopolskiej akcji profilaktycznej "IV Przystanek PaT". Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 lipca w Miętnem koło Garwolina.

PaT czyli "Profilaktyka a Teatr" to część Banku Dobrych Praktyk - rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz promowania życia bez uzależnień. W ramach akcji młodzi wolontariusze pod opieką dorosłej kadry przygotowują co roku tygodniowe warsztaty dla młodzieży z całej Polski, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów (aktorów, poetów, muzyków, plastyków, filozofów, literatów).

W tegorocznym finale imprezy - zorganizowanym pod hasłem "Jesteś potrzebny. Bądź wolny od nałogów. Staraj się pomagać innym!" - udział wzięło ponad 1500 osób, w tym ok. 1300 dzieci i młodzieży. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wicepremier Grzegorz Schetyna, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych i oświatowych.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w finale ogólnopolskiej akcji profilaktycznej "IV Przystanek PaT". Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 lipca w Miętnem koło Garwolina.