Skip to:

4 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Telewizji Polskiej S. A. o przedstawienie informacji na temat planów TVP w zakresie produkcji i emisji programów dla dzieci i młodzieży oraz - dotyczących problematyki wychowania - programów dla rodziców.

Rzecznik Praw Dziecka wyraził swoje zadowolenie z wycofania się kierownictwa Telewizji z zapowiedzi likwidacji produkcji i emisji programów dla dzieci i młodzieży. Marek Michalak zwrócił uwagę na wartość edukacyjną i wychowawczą audycji, poświęconych najmłodszym . Podkreslił przy tym, że stanowią one nieodłączny element misji mediów publicznych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Telewizji Polskiej S.A.

4 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Telewizji Polskiej S. A. o przedstawienie informacji na temat planów TVP w zakresie produkcji i emisji programów dla dzieci i młodzieży oraz - dotyczących problematyki wychowania - programów dla rodziców.