Skip to:

15 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o podjęcie działań międzyresortowych, pozwalających zahamować ekspansję tzw. "dopalaczy".

Zjawisko stosowania "dopalaczy" przez młodzież w celu zmiany nastroju lub odurzania się budzi wielkie zaniepokojenie Rzecznika oraz rodziców, którzy wielokrotnie się z nim kontaktowali w tej sprawie. Z informacji uzyskanych przez Rzecznika w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że bardzo trudno jest zdiagnozować skalę tego problemu. Szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że specjaliści zajmujący się uzależnieniami wyrażają opinię, że substancje te są silnie uzależniające.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów

15 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o podjęcie działań międzyresortowych, pozwalających zahamować ekspansję tzw. "dopalaczy".