Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 lipca do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o uzupełnienie kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych o szczepienie przeciwko pneumokokom.

Obecnie znajduje się ono na liście szczepień zalecanych. Wprowadzenie go do wykazu szczepień obowiązkowych pozwoli na objęcie profilaktyką całej populacji dzieci do lat dwóch - najbardziej narażonej na zachorowania i powikłania w następstwie choroby pneumokokowej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 lipca do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o uzupełnienie kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych o szczepienie przeciwko pneumokokom.