Skip to:

5 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka był gościem senackiej Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Marek Michalak przedstawił senatorom Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca (w formie pisemnej), informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Następnie obie izby przeprowadzają debatę i przyjmują Informację do wiadomości, nie poddając jej głosowaniu. Informacji oraz uwag wysłuchują także członkowie Komisji senackich i sejmowych.

9 czerwca 2017 roku w Sejmie RP Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wysłuchali posłowie.

Przypomnijmy: w 2016 roku do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło łącznie 46 213  spraw, czyli blisko czteroipółkrotnie więcej niż w 2008 roku, kiedy Marek Michalak obejmował urząd na I kadencję. Od 2013 roku liczba podejmowanych przez Rzecznika interwencji pozostaje na zbliżonym poziomie.

Wystąpienie Rzecznika przed komisją senacką zakończyła dyskusja.