Skip to:

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem na cykl zajęć o prawach dziecka oraz wieloma prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania prac, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podjął decyzję o przesunięciu terminu nadsyłania scenariuszy zajęć do 29 lutego 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem na cykl zajęć o prawach dziecka oraz wieloma prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania prac, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podjął decyzję o przesunięciu terminu nadsyłania scenariuszy zajęć do 29 lutego 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).