Skip to:

14 listopada 2011 roku Marek Michalak spotkał się z uczestnikami pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży". Projekt realizowany będzie w części szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego we współpracy z koordynatorami ds. mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądów Rejonowych tego okręgu.

Program przewiduje m.in. szkolenia rad pedagogicznych i zajęcia z uczniami na temat mediacji, przygotowanie w szkołach zespołów młodzieżowych mediatorów oraz realizację konkursu literacko-plastycznego. Zakończenie i podsumowanie projektu odbędzie się w marcu 2012 roku w Lublinie.

14 listopada 2011 roku Marek Michalak spotkał się z uczestnikami pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży". Projekt realizowany będzie w części szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego we współpracy z koordynatorami ds. mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądów Rejonowych tego okręgu.