Skip to:

Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2017 roku wynika, że ponad połowa Polaków akceptuje kary cielesne, uznając, że są takie sytuacje, w których trzeba dziecko uderzyć. Przemoc częściej stosują rodzice, którzy nie zdają sobie sprawy, że bicie jest niezgodne z prawem, sami doświadczali przemocy w dzieciństwie, są nisko wykształceni, pochodzą z małych miejscowości oraz starsi wiekiem.

Badania miały na celu rozpoznanie poziomu społecznej zgody na stosowanie przemocy wobec dzieci:

  • uznawania kar cielesnych za metodę wychowawczą;
  • przyzwolenia na stosowanie innych form przemocy w wychowaniu.

Aż 27% Polaków akceptuje bicie dzieci, zgadzając się ze stwierdzeniem, że lanie jeszcze nikomu specjalnie nie zaszkodziło.

- Aprobata dla stosowania przemocy w wychowaniu jest wciąż zbyt wysoka, a społeczna akceptacja kar cielesnych nadmiernie powszechna, dlatego nadal musimy z całą mocą uświadamiać i przypominać, że bić dzieci nie wolno nigdy! – mówi Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Badania wykazały ponadto, że:

  • rzadko akceptujemy zachowania, które w oczywisty sposób są określone jako przemoc lub zachowania wyraźnie określone, jako naganne – spoliczkowanie, obraźliwe epitety, bicie przedmiotem;
  • zbyt często uznajemy za dopuszczalną przemoc, która tradycyjnie była w przeszłości stosowana – grożenie laniem, sprawianie lania, wielogodzinna izolacja, podobnie jak krzyczenie na dzieci oraz tzw. klapsy.

 

Co piąty Polak uznaje bicie za skuteczną metodę wychowawczą, choć zdecydowane dla niej poparcie, deklaruje niewiele osób. Jednak w trudnych sytuacjach użycie kar cielesnych za uzasadnione uznaje niemal co trzeci badany, np. wtedy gdy dziecko stwarza zagrożenie dla swojego zdrowia lub życia.

 

Wiedza o istnieniu w Polsce prawa zakazującego kar cielesnych stale utrzymuje się na dość niskim poziomie. Choć nieco wyższa jest w grupie rodziców posiadających dzieci do 18 roku życia. Powoli wzrasta  też pozytywna ocena zakazu i tego jak funkcjonuje.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka konieczne jest wypracowanie spójnej polityki, która będzie promowała, a przede wszystkim wprowadzała w życie, rozwiązania minimalizujące skalę stosowania kar cielesnych oraz wszelkich innych form przemocy wobec dzieci, dlatego proponuje przyjęcie systemowego rozwiązania – Narodowej Strategii na Rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą – rekomendowanego przez Europejską Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) oraz Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci Pani Marty Santos Pais. 

Raport 2017

Prezentacja

Violence in Upbringing Report 2017 ENGLISH Version

Czytaj także:

RPD i KEP za Narodową Strategią antyprzemocową – rząd nie widzi jednak takiej potrzeby

Apel o Narodową Strategię na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci (2017 r.)

Apel o Narodową Strategię Walki z Przemocą Wobec Dzieci (2016 r.)

Wywiad PAP z o. Adamem Żakiem

Ks. Adam Żak dla KAI o Narodowym Programie Ochrony Dzieci i Młodzieży

Ostrożnie-dziecko!