Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 22 października do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o zmianę przepisów, dotyczących przesłuchań małoletnich w postępowaniu karnym.

Zdaniem Marka Michalaka konieczna jest pełniejsza, niż dotychczas ochrona dzieci, występujących w sprawie karnej w charakterze świadka. Bezpośredni kontakt małoletniego z salą sądową - bez zachowania przyjaznych warunków - może mieć negatywne znaczenie dla jego harmonijnego rozwoju.

Rzecznik zaproponował w swoim wystąpieniu, aby zasadę jednokrotnego przesłuchana dziecka - obecnie ograniczoną do postępowań w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz w sprawach przeciwko rodzinie i opiece - rozszerzyć także na postępowania, dotyczące innych przestępstw.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 22 października do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o zmianę przepisów, dotyczących przesłuchań małoletnich w postępowaniu karnym.