Skip to:

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę jak również zbliżających się ferii zimowych, 13 stycznia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o przypomnienie Kuratorom Oświaty o potrzebie działań profilaktycznych w szkołach, jak również potrzebie podjęcia współpracy w tej dziedzinie z organizatorami wypoczynku.

Jak podkreśla Rzecznik przestrzeganie zasad higieny jest najskuteczniejszą metodą uniknięcia zakażenia oraz szerzeniu się grypy, stąd bardzo ważne jest wytworzenie u małego dziecka odruchu bezwarunkowego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem przed każdym posiłkiem, po zabawie czy aktywności fizycznej, jak również zakrywania ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę jak również zbliżających się ferii zimowych, 13 stycznia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o przypomnienie Kuratorom Oświaty o potrzebie działań profilaktycznych w szkołach, jak również potrzebie podjęcia współpracy w tej dziedzinie z organizatorami wypoczynku.