Skip to:

3 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji roboczej poświęconej przygotowaniom do europejskiej odsłony kampanii społecznej "Kocham. Nie biję - I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse". Pomysłodawcą akcji, której inauguracja odbędzie się we wrześniu tego roku, jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji.

Konferencję, obok Marka Michalaka, otworzył również Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand, reprezentujący Ministra Zdrowia oraz Prezes Fundacji KCK Konrad Wojterkowski. W obradach udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec najmłodszych z państw członkowskich Unii Europejskiej - potencjalni krajowi koordynatorzy ogólnoeuropejskiej kampanii. Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z założeniami organizacyjnymi kampanii, jej programem oraz planem przygotowań. Spotkanie było również okazją do dyskusji o prawodawstwie europejskim w zakresie zwalczania przemocy domowej, a także wpływie organizacji pozarządowych na zmianę świadomości społecznej. Inauguracją kampanii "I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse" zaplanowano na 8 września tego roku.

3 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji roboczej poświęconej przygotowaniom do europejskiej odsłony kampanii społecznej "Kocham. Nie biję - I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse". Pomysłodawcą akcji, której inauguracja odbędzie się we wrześniu tego roku, jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji.