Skip to:

27 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Fundacji Zielone Domy i Francuskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu teatralnego dla młodzieży.

27 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Fundacji Zielone Domy i Francuskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu teatralnego dla młodzieży.