Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze 4 października 2010 roku uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, realizujących autorski program nauczania "Dyplomacja Europejska".

Podczas spotkania Marek Michalak przybliżył uczniom zakres spraw, jakimi zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka oraz wytłumaczył na czym polegają nowe kompetencje, jakimi w ostatnim czasie wzmocniono urząd. Rzecznik mówił też o historii praw dziecka oraz polskim udziale w uchwaleniu Konwencji o Prawach Dziecka - najważniejszego na świecie dokumentu, dotyczącego dzieci. W dalszej części spotkania uczniowie pytali Rzecznika m.in. o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wprowadziła zakaz stosowania przemocy wobec dzieci, przyczyny wydłużania się procedur adopcyjnych oraz możliwości uzyskania przez młodych ludzi pomocy w sytuacjach konfliktów domowych. Marek Michalak wyczerpująco odpowiedział na pytania uczniów oraz życzył im ciekawych wrażeń w dalszej części pobytu w Warszawie.

Dyplomacja Europejska to autorski program nauczania realizowany we wrocławskim liceum od 2002 roku. W jego ramach uczniowie otrzymują dodatkową wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a także uczestniczą w zajęciach z przedmiotów akademickich - nauk społecznych i politycznych, Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze 4 października 2010 roku uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, realizujących autorski program nauczania "Dyplomacja Europejska".