Skip to:

2 października Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o pilne wyjaśnienie sytuacji Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Od 1 października - z powodu braku środków finansowych na świadczenia medyczne - placówka ta ograniczyła, w trybie natychmiastowym, swoje funkcjonowanie.

Zdaniem Marka Michalaka taka sytuacja naraża na niebezpieczeństwo zdrowie i życie małych pacjentów Kliniki. Rzecznik przypomniał również, że dzieci nie mogą ponosić konsekwencji trudnej sytuacji w służbie zdrowia. Zaapelował do Minister Ewy Kopacz o podjęcie działań, umożliwiających funkcjonowanie Kliniki w pełnym zakresie i możliwość dalszego świadczenia specjalistycznej pomocy medycznej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

2 października Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o pilne wyjaśnienie sytuacji Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Od 1 października - z powodu braku środków finansowych na świadczenia medyczne - placówka ta ograniczyła, w trybie natychmiastowym, swoje funkcjonowanie.