Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniach 20-21 listopada 2011 roku w konferencji poświęconej Strategii Rady Europy na rzecz Praw Dziecka na lata 2012-2015. W inauguracji obrad uczestniczyła Jej Wysokość Księżna Hanoweru, honorowy patron konferencji, a także Zastępca Sekretarza Generalnego Rady Europy Maud de Boer-Buquicchio oraz Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego organizacji Mevlut Cavusoglu.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli wysokiego szczebla wszystkich państw członkowskich Rady Europy, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach w obszarach przemocy wobec dzieci, uczestnictwa dzieci oraz wymiaru sprawiedliwości i opieki zdrowotnej przyjaznej najmłodszym. W czasie obrad zostały również przedstawione założenia nowej Strategii Rady Europy na rzecz Praw Dziecka na lata 2012-2015.

Marek Michalak był jednym z ekspertów podczas debaty, dotyczącej tworzonej przez Radę Europy Platformy Praw Dziecka i zabrał głos w dyskusji na temat wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami zgromadzonymi wokół niej. Polski Rzecznik, będący jednocześnie Przewodniczącym Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, przedstawił również spostrzeżenia dotyczące działań Rady Europy w zakresie ochrony praw najmłodszych w trakcie realizacji sztandarowego programu organizacji pn. "Budowanie Europy dla i z dziećmi".

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty, dotyczące ochrony dzieci w mediach społecznościowych, edukacji na temat praw człowieka i demokracji oraz wspierania rodzin.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniach 20-21 listopada 2011 roku w konferencji poświęconej Strategii Rady Europy na rzecz Praw Dziecka na lata 2012-2015. W inauguracji obrad uczestniczyła Jej Wysokość Księżna Hanoweru, honorowy patron konferencji, a także Zastępca Sekretarza Generalnego Rady Europy Maud de Boer-Buquicchio oraz Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego organizacji Mevlut Cavusoglu.