Skip to:

"Polska pediatria w roku 2010" to jeden z tematów posiedzenia plenarnego 27 października 2010 roku Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W dyskusji nad nim wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka komentując dane przedstawione prof. Annę Dobrzańską, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii uzupełnił je o informacje o przedsięwzięciach jakie podejmował do tej pory, by opieka zdrowotna nad najmłodszymi poprawiła się. Podkreślał, iż upomina się by stworzyć system, w którym każde dziecko będzie raz do roku szczegółowo badane przez lekarza. Należy także poprawić profilaktykę i dostępność do leczenia stomatologicznego dla dzieci.

"Polska pediatria w roku 2010" to jeden z tematów posiedzenia plenarnego 27 października 2010 roku Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W dyskusji nad nim wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.