Skip to:

23 lipca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje, na temat przewidywanej daty ratyfikacji Konwencji haskiej z 19 października 1996 r.

Zdaniem Marka Michalaka należy wzmocnić ochronę dziecka w konfliktach rodziców, posiadających obywatelstwa różnych państw.

W Polsce - za ochronę najmłodszych w takich konfliktach - odpowiedzialne są Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę oraz Rozporządzenie Rady (WE), dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach, dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Jak zauważa Rzecznik, Polska wciąż nie ratyfikowała Konwencji haskiej z 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń oraz współpracy w zakresie władzy rodzicielskiej i środków ochrony dziecka. Konwencja ta, w odróżnieniu od obecnie obowiązujących przepisów, może być stosowana także w krajach spoza Unii Europejskiej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Zagranicznych

23 lipca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje, na temat przewidywanej daty ratyfikacji Konwencji haskiej z 19 października 1996 r.