Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 lipca 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów poprzez efektywnie prowadzone postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Marek Michalak zwrócił w wystąpieniu uwagę na problem nieefektywnej współpracy i koordynacji działań różnych podmiotów - organów samorządu terytorialnego, komorników sądowych oraz organów egzekucji administracyjnej - w związku z realizacją ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Rozwiązane wprowadzone do tego aktu prawnego miały na celu zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów, tymczasem do Biura Rzecznika Praw Dziecka napływają sygnały o braku współpracy właściwych podmiotów, a tym samym trudności z egzekucją alimentów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 lipca 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów poprzez efektywnie prowadzone postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.