Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 21 grudnia 2009 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu, określającym maksymalną długość zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci.

Limit okresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wynosi obecnie 120 dni w roku kalendarzowym. Zdaniem Marka Michalaka długość tego okresu powinna być zależna jedynie od indywidualnych potrzeb zdrowotnych dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 21 grudnia 2009 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu, określającym maksymalną długość zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci.