Skip to:

19 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o sprecyzowanie regulacji prawnych, dotyczących przyjmowania pięciolatków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

19 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o sprecyzowanie regulacji prawnych, dotyczących przyjmowania pięciolatków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.