Skip to:

9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego o wyjaśnienie zgodności z prawem wymogu przedkładania przez rodziców dzieci - ubiegających się o przyjęcie do przedszkola - zaświadczenia ZUS RMUA i rocznego zeznania podatkowego PIT.

Rzecznik otrzymuje skargi od rodziców na - budzące ich wątpliwości - metody weryfikacji oświadczeń w kwestii ich zamieszkania oraz zatrudnienia, wprowadzane przez gminy i dyrektorów przedszkoli na potrzeby procesu rekrutacji. Marek Michalak zwrócił się więc do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wyjaśnienie, w jakim zakresie przetwarzanie danych w procesie naboru dzieci do przedszkola jest dopuszczalne, a także jakie działania powinni podjąć dyrektorzy placówek - żądających takich danych - aby ich działania były zgodne z prawem.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego o wyjaśnienie zgodności z prawem wymogu przedkładania przez rodziców dzieci - ubiegających się o przyjęcie do przedszkola - zaświadczenia ZUS RMUA i rocznego zeznania podatkowego PIT.