Skip to:

Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dn. 7 listopada 2008 roku przybyli niemal z całego świata do BRPD członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

40-stu znamienitych propagatorów podmiotowego traktowania dzieci spotkało się z Rzecznikiem, który jednocześnie pełni honorową funkcję Kanclerza MKOU. Uczczono w ten sposób 40 lat tego "najsłoneczniejszego z odznaczeń", które powstało z inicjatywy polskich dzieci a przyznawane jest przyjaciołom najmłodszych z całego świata.

Wśród dotychczasowych Laureatów wyróżnienia są m.in. Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Irena Sendlerowa czy XIV Dalajlama.

Podczas spotkania rozpatrzono kolejne wnioski, jakie Kapituła otrzymała od dzieci i przyznano kolejne 10 odznaczeń.

Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dn. 7 listopada 2008 roku przybyli niemal z całego świata do BRPD członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.