Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka z urzędu podjął sprawę czwórki małoletnich, o opiekę nad którymi - po śmierci matki - starał się ich pełnoletni brat. 24 lutego Sąd Rejonowy w Przemyślu przychylił się do wniosków Rzecznika Praw Dziecka i ustanowił 21-letniego Mateusza kuratorem dla rodzeństwa.

Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Przemyślu, w sprawie ustanowienia kuratora dla małoletnich oraz w postępowaniu o wydanie zarządzeń opiekuńczych i wniósł o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania poprzez umieszczenie małoletnich w spokrewnionej rodzinie zastępczej, czyli u brata. Sąd uznał wnioski RPD za słuszne.

Orzeczenie sądu otwiera rodzinie drogę do uzyskania zasiłków i świadczeń m.in. 500+ lub zasiłku pielęgnacyjnego.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika.