Skip to:

- Konieczne jest egzekwowanie prawa, w myśl którego najmłodsze dzieci, całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, powinny trafiać do rodzin zastępczych, a nie do placówek instytucjonalnych – akcentował Marek Michalak, podczas III Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się 9 czerwca 2015 r. w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyło około 400 osób, głównie przedstawiciele rodzin zastępczych i organizatorzy opieki zastępczej w samorządach. Gośćmi wydarzenia były także Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz posłanka Magdalena Kochan.

Podczas Kongresu Rzecznik Praw Dziecka przypominał, że sednem pracy rodzica zastępczego jest wsparcie dla najbardziej potrzebującego człowieka, dla dziecka.

- Nie każdy ma predyspozycje do tego, by być rodzicem zastępczym. To ciężka i bardzo odpowiedzialna praca, która staje się powinnością, ponieważ jest oparta o najwyższe wartości, jakimi jest szczęśliwe i radosne dzieciństwo małego i bezbronnego człowieka – mówił. Marek Michalak wskazał na konieczność wspierania osób, które tej pracy się podjęły.

Rzecznik zauważył również, że nadal wiele dzieci, które długotrwale przebywają w środowiskach zastępczych, ma nieuregulowaną sytuację prawną. Przypomniał, że w instytucjonalnej pieczy zastępczej nie mogą być umieszczane dzieci poniżej 7 roku życia, chyba, że zajdą przewidziane ustawą wyjątki. Tymczasem w placówkach tych, według danych RPD, przebywa ich ok. 2 tys.

- Konieczne jest egzekwowanie prawa, w myśl którego najmłodsze dzieci powinny trafiać do rodzin zastępczych, a nie placówek instytucjonalnych – apelował.

- W rodzinach zastępczych są dla nich miejsca – przekonywała Edyta Wojtasińska, prezes Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, organizatora Kongresu.

RPD przypomniał, że od początku 2016 r., w instytucjonalnej pieczy zastępczej nie będą mogły być umieszczane również dzieci poniżej 10 roku życia.

Podczas Kongresu Irena Wóycicka, w imieniu Prezydenta RP, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, odznaczyła 12 rodziców zastępczych Srebrnym Krzyżem Zasługi, w uznaniu za dobroć, mądrość i ofiarność. Uhonorowano też 9 powiatów, które na swym terenie, najlepiej organizują system pieczy rodzinnej.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali wyróżnieni:

Małgorzata Babska

Bogdan Biernacki

Katarzyna Jastrząb

Mariusz Jastrząb

Danuta Kurzej 

Teresa Kwasek 

Sylwia Łysakowska 

Waldemar Łysakowski

Marzanna Węgrzyn

Leszek Węgrzyn 

Lidia Wojciechowska

Krzysztof Wojciechowski