Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 9 lutego 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o poparcie inicjatywy ogłoszenia przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, a także rozważenie możliwości promowania i upowszechniania idei korczakowskich w placówkach oświatowych podczas najbliższego roku szkolnego.

W przyszłym roku obchodzić będziemy 70. rocznicę śmierci Janusza Korczaka. W 2012 roku przypada również setna rocznica uruchomienia Domu Sierot - założonego przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską sierocińca dla dzieci żydowskich. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka wspomnienie tych wydarzeń jest wyjątkową okazją do przybliżenia osoby Janusza Korczaka - a także jego myśli, twórczości i działalności - społeczeństwu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 9 lutego 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o poparcie inicjatywy ogłoszenia przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, a także rozważenie możliwości promowania i upowszechniania idei korczakowskich w placówkach oświatowych podczas najbliższego roku szkolnego.