Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w ważnym wydarzeniu, za jakie niewątpliwie należy uznać zawiązanie koalicji na rzecz bezpieczeństwa w szkołach. Jej podpisanie w dniu 5 grudnia br. zainaugurowało ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rok Bezpiecznej Szkoły. Sygnatariusze listu - przedstawiciele organizacji pozarządowych - zobowiązali się m.in. do podejmowania działań skierowanych na wzmacnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów oraz współpracę przy planowanych w przyszłości projektach realizowanych w Roku Bezpiecznej Szkoły.

List intencyjny podpisali: ks. dr Marian Subocz z Caritas Polska, Tomasz Wojciechowski z Fundacji Falochron na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole, Barbara Lewicka-Kłoszewska z Fundacji Banku Ochrony Środowiska, Dorota Stalińska z Fundacji Doroty Stalińskiej Nadzieja, Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje, Ewa Krupa reprezentująca Fundację Orange, Jerzy Owsiak z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Magdalena Rutkiewicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Henryk Miłoszewski z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Anna Kuciak reprezentująca Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Marta Stefaniak-Łubianka ze Stowarzyszenia MONAR; Agnieszka Turska ze Stowarzyszenia Niebieska Linia, Wiesław Kołak z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Małgorzata Sinica ze Związku Harcerstwa Polskiego, Ewa Borkowska-Pastwa ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Teresa Tiszbierek ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystości - oprócz Rzecznika Praw Dziecka - uczestniczyło wiele ważnych osób zaangażowanych w tworzenie dzieciom bezpiecznego otoczenia, m.in.: Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej, Stanisław Chmielewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Elżbieta Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Tadeusz Nalewajka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Aleksander Sopliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jacek Foks, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy.

Podczas uroczystości wystąpiła warszawska grupa PAT (młodzież działająca w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PaT - Profilaktyka a Ty). Ideą programu PaT jest inspirowanie oraz promowanie profilaktyki rówieśniczej w budowaniu społeczności promującej modę na życie wolne od uzależnień. Łączy on szkolenie nauczycieli i animatorów uczestniczących w budowaniu grup młodzieżowych. Przesłanie inscenizacji przedstawionej przez młodzież miało podkreślić potrzebę podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, uczestników ruchu drogowego.